GDPR

Wessels Trafikskola i Malmö - vägen till ditt körkort

Allmänt

Vi på Wessels Trafikskola respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer därför att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna data kommer givetvis skyddas.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter, samt hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och/eller tjänster som ägs och/eller administreras av Wessels Trafikskola. Wessels Trafikskola är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy ingår även i alla av Wessels Trafikskolas bilagor.

Personuppgifter vi samlar in

Wessels Trafikskola inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Wessels Trafikskola kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som www.allabolag.se, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Wessels Trafikskola registrerar personuppgifter i samband med:

  • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Wessels Trafikskola erbjuder.
  • När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
  • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information

Wessels Trafikskola behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Wessels Trafikskola;
  • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt i exempelvis nyhetsbrev;
  • För att kunna administrera kundprofiler samt marknadsundersökningar;
  • För att skicka dig information om du har en aktiv kundrelation med oss;
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Denna cookie kommer att följa dig i syfte att underlätta din upplevelse genom att tex komma ihåg dina val som du har angett på hemsidan, som tex komma ihåg inloggning. Det används även i säkerhetssyfte där vi kan se ifall besökaren med cookie är en riktig människa som besöker.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Wessels Trafikskola ger du din tillåtelse att Wessels Trafikskola registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Wessels Trafikskola att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Wessels Trafikskola använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Här kontaktar du oss” nedan.


Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Wessels Trafikskola kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Wessels Trafikskola kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se rubriken “Här kontaktar du oss”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Wessels Trafikskola.

Här kontaktar du oss

Epost: kontakt@wesselstrafikskola.se

Wessels Trafikskola i Malmö - vägen till ditt körkort
Kontakt

Studentgatan 2, 211 38 Malmö

070-866 66 69

kontakt@wesselstrafikskola.se

Körtider

Mån-Fre 8.00 -17.20

Vi kör även på helger i mån av tillgänglighet. Kontakta oss för mer info.

Öppet Reception

Mån-Tor 9.00 -17.00

Fredag: 9.00 - 14.00

Sociala medier